top of page

ONDERWIJS

INDICATOR ONDERWIJS.

In samenwerking met de Maatschappelijke Alliantie heeft Meijs Consulting (ondermijning.nu) het programma WIJschool ontwikkelt. 

De urgentie

We zien in de samenleving een groeiend wij-zij denken; polarisatie. Steeds meer professionals zijn bezorgd over spanningen uit de samenleving die in de klas voelbaar zijn. Vooral als overtuigingen botsen is het heel ingewikkeld om met jongeren te praten over kwesties als corona, geloof, seksuele en genderdiversiteit, identiteit en vrijheid van meningsuiting. Het valt op dat groepen vaak haast niet meer in contact komen met andere groepen, terwijl er wel (negatieve) beeldvorming over die groepen is. Een groeiende urgentie voor het versterken van het burgerschapsonderwijs is merkbaar.

Ook bij de overheid en scholen nemen zorgen voor ontsporing toe. Het onderwijs staat hiermee voor grote uitdagingen. Het is zoeken naar de veranderende rol voor het onderwijs in deze veranderende samenleving; hoe te staan voor de vrijheid van meningsuiting, hoe goed burgerschap versterken, hoe ontsporing en radicalisering tegengaan bij jeugd? Kortom: hoe maken we van de school een oefenplaats waar jongeren leren participeren in onze samenleving?

 

In  de WIJschool vormen jongeren zich als mens en leren wat het betekent om in een open en vrije  samenleving te participeren. De WIJschool is geen project of training, maar een duurzaam praktisch programma dat aansluit op huidige ontwikkelingen in de school en bestaande initiatieven.

Unieke onderdelen 

  • De aanpak is afgestemd op de (specifieke) behoefte(s) van de scholen;

  • De aanpak neemt niet alleen jongeren als uitgangspunt; ook schoolbesturen, docenten, ouders en andere stakeholders worden betrokken in het proces omdat zij een cruciale rol spelen;

  • De WIJschool maakt gebruik van methodes en interventies die in de praktijk hebben getoond dat ze een belangrijke bijdrage leveren. Door meerdere scholen te ondersteunen wordt steeds meer kennis opgebouwd rondom de effectiviteit van deze methodes en interventies;

  • De ondersteuning is voor langere tijd om een duurzame ontwikkeling te realiseren;

  • Er wordt samengewerkt met verschillende partijen uit de private en publieke sector;

  • De aanpak wordt op basis van resultaten bij scholen opgeschaald naar een online methode inclusief tools die beschikbaar komen voor scholen in Nederland. Waar nodig wordt (tijdelijke) ondersteuning geboden.

bottom of page