top of page
Schermafbeelding 2021-10-16 om 17.07.52.png

DIEPE DIALOOG

OVER DIEPE DIALOOG.

Met onze ‘Diepe Dialoog’ methode richten wij ons op onderwijs en politie. Beide spelen een grote rol in het leren omgaan met spanningen in een wij-zij samenleving. Bij zowel docenten als agenten merken we namelijk dat men steeds meer spanningen ervaart in interactie met burgers/leerlingen.
 

De ‘Diepe Dialoog’ methode professionaliseert docenten en agenten in democratische gespreksvoering. Het ondersteunt in het voeren van gesprekken rond de kwetsbare maatschappelijke onderwerpen. Je leert omgaan met polarisatie en snapt welke spanningen onderhuids spelen, hoe je hierin op een veilige en respectvolle wijze contact kunt maken. Ook leer je hoe je je gesprekspartner van tegenstander tot partner kunt maken in het gesprek.

ONDERWIJS.

pexels-cottonbro-6209804.jpg

1. Diepe Dialoog Onderwijs.

Polarisatie in de maatschappij dringt ook het onderwijs binnen. Steeds vaker staan belevingswerelden lijnrecht tegenover elkaar. Spanningen in klassen zullen vermoedelijk de komende tijd niet minder worden. Het kan heel ingewikkeld zijn om met jongeren te praten over actuele

kwesties, over hun omgang met elkaar en hun rol in de samenleving. Over dat ze rechten hebben als individu, maar ook plichten en verantwoordelijkheden ten overstaan van anderen.

 

Wij bieden u verschillende mogelijkheden om u zelf te professionaliseren in ‘Diepe Dialoog’ voeren. Het kan via trainingen die wij organiseren in opdracht voor Stichting School en Veiligheid (onder de naam: Dialoog onder Druk). Via webinars of online trainingen. Uw school kan ook incheckmomenten online krijgen om in gesprek te blijven over spanningen in de eigen klassen en de mogelijke aanpak. 

 

Ook kan uw school een abonnement nemen op Indicator. Hierin is Diepe Dialoog een belangrijke interventie met kennis en instructie filmpjes en complete lessen om uw klas te versterken.

POLITIE.

politie_background3.jpeg

1. Diepe Dialoog Politie.

In de afgelopen jaren hebben krantenartikelen over de ervaringen van politiemedewerkers met een migratieachtergrond een aantal keer stof doen opwaaien. We weten dat soms ook stereotypen en vooroordelen bij politiemedewerkers zonder migratieachtergrond resulteren in het wantrouwen van collega’s met een migratieachtergrond. In de samenleving is men kritisch over de wijze waarop de politie soms met sommige bevolkingsgroepen omgaat. Burgers klagen vaker over etnisch profileren door politieagenten. Ook al toont geen onderzoek aan dat er sprake zou zijn van structureel etnisch profileren bij de politie.

bottom of page