top of page
mockup-featuring-two-iphones-12-pro-against-a-solid-color-background-5011-el1-2.png

Leer, signaleer en kom tot actie.

INDICATOR.

ONDERWIJS.

pexels-cottonbro-6209804.jpg

Introductie

Het onderwijs staat op dit moment voor grote uitdagingen. Het is zoeken naar een veranderende rol voor het onderwijs in deze veranderende samenleving.

We kunnen niet van onze docenten verwachten alle kennis te bezitten hier mee om te gaan. Met indicator WIJschool helpen we met het vroeg signaleren van zorgwekkend gedrag en het nadenken over interventies die de school, de klas en het individu versterken.

Hiermee vullen we de gereedschapskist van docenten aan zodat hij of zij de pedagogische rol makkelijker inhoud kan geven op de thema’s waarin het nu nog schuurt in de samenleving, zoals: burgerschap, participatie, identiteitsontwikkeling, persoonlijke en sociale vaardigheden.

We helpen de docent op de vraagstukken die complex zijn, zoals crimineel gedrag, seksuele en financiële uitbuiting, huiselijk geweld, complotdenken en radicalisering.

GEMEENTE.

pexels-pixabay-164385.jpg

"Indicator voedt de bewustwording en vergroot de kennis over mogelijke signalen binnen het social domein."

VIDEO'S ONDERWIJS

Demo onderwijs: Individu

Promo onderwijs: Wijschool

Demo onderwijs: Klas

Demo gemeente

VIDEO'S GEMEENTE

bottom of page