top of page
pexels-fauxels-3184418.jpg

TEAM LEREN BIJ POLITIE

GOED POLITIEWERK.

politie_background3.jpeg

1. Aan de slag met goed politie werk

Samen met diverse basisteams van de politie werken wij aan de doorontwikkeling van Goed Politiewerk. De kern hiervan is ‘werken in de wijk’. We halen het vraagstuk letterlijk in het team. Burgers, partners, slachtoffers nemen deel aan actiegericht werken. Deze kern willen wij samen met u vastpakken en vasthouden. Leidend is het rapport ‘Podium voor Goed Politiewerk’.

 

Ieder basisteam heeft werk te doen rond de interne opgaven; chefs in positie, klein binnen groot organiseren, het betere samenspel ontwikkelen en vernieuwend werken. Daarnaast is de samenleving sterk in ontwikkeling en dit vraagt om politie in ontwikkeling op: werken in de wijk en op het web, omgaan met de wereld in de wijk, samenspannen tegen ondermijning en het realiseren van wendbare nabijheid

ONZE AANPAK.

1

INZICHT IN HET 

TEAM.

We starten met een team audit, om zo vastlopende verandering in beeld te brengen en teampatronen te herkennen. De belangrijke interactie- en  keuze momenten worden in beeld gebracht.

4

FOCUS OP LEIDING EN WIJKAGENT.

Wij richten ons vooral op het weghalen van veranderblokkades bij de teamchef, OS, OE en wijkagenten.

 

We faciliteren teambijeenkomsten en nemen de rol van de leiding niet over.

7

KENNIS VIDEO'S.

We gebruiken kennis- en instructie video's over de verschillende rollen in het BT zoals deze bedoeld zijn. Ieder krijgt toegang tot de online omgeving waar deze, naar eigen behoefte, bekeken kunnen worden.

De leiding gebruikt deze filmpjes in leergesprekken met medewerkers.

2

BLENDED LEREN 

EN ONTWIKKELEN.

Gezien capaciteitsdruk beperken we contactmomenten en organiseren we blended ontwikkelen.

 

Leren in de praktijk, in een virtual class, online zelfgestuurd oefenen, online thema-bijeenkomsten. Daarnaast coachen we on the job; live.

5

KENNISWEBINARS.

Op diverse onderwerpen zien we kennisachterstand. Daardoor past men ‘oude’ oplossingen toe op nieuwe vraagstukken en dit levert niet het gewenste effect.

 

Daarom organiseren we kenniswebinars over ondermijning, cter, OMG, cyber en werken op het web.

3

GEORGANISEERD

EN ZELFSTUREND.

Een groot deel van het leren kan in eigen tempo en online. Dit biedt mogelijkheden om het leerproces aan te passen aan individuele leerbehoeften.

 

Zo sluiten we aan op diverse leerstijlen. Voordeel: minder druk op de planning, want men leert met name on the job.

6

THEMABIJEEN-

KOMSTEN ON/OFF.

Tijdens deze bijeenkomsten richten we ons op het vertalen van parate en nieuwe kennis naar concrete aanpakken op TL niveau, afstemming tussen OE/OS en wijkagenten, afstemming in clusters en naar het team, vertaling in (de)briefen

INFORMATIE VIDEO'S.

bottom of page